I samband med lunchmötet den 12 januari valdes fyra nya medlemmar in i vår klubb. I samband med invalet berättade Erik Berg kort och initierat om Rotarys syfte och värderingar och påminde om vårt motto: ”Service above self”. 
 
 
Från vänster till höger: Klubbens president Cecilia Ekberg, Erik Berg, Jessika Sillanpää, Eva Tenne, Johan Hederstedt och Lasse Hoffman.