Trots Corona tider genomförde vi vårt presidentskifte i glesa trupper på Elverket i Nyköping.
Avgående presidenter Jan Lundevall och Kerstin Brezina lämnade över stafettpinnen i form av presidentkedjan till Tobias Nordström. Tobias blir "bas" under Rotaryåret 2020-2021.