15
jun
2022
Nyköping
Odd Fellowhuset
Odd Fellows Gränd 1
Nyköping,
Sweden

För första gången har vi gemensamt presidentskifte med alla klubbar i Nyköping.